Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Câu 1: Tự đánh giá bài làm của em : (trang 158 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a) Phần thân bài tà cảnh theo trình tự không gian hay thời gian ?

b) Chỉ ra các đoạn và ý của tùng đoạn.

c) Chỉ ra những câu chuyển đoạn.

d) Trong bài có bao nhiêu câu văn hay :

- Câu văn có hình ảnh.

- Câu văn bộc lộ cảm xúc của người viết.

e) Trong bài có bao nhiêu lỗi :

- Lỗi chính tả

- Lỗi dùng từ

- Lỗi đặt câu

Câu 2: Chữa bài: (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Tham gia chữa lỗi chung.

- Tự chữa lỗi trong bài làm của em.

- Đối bài cho bạn để kiểm tra việc chữa lỗi.

Câu 3: Học tập những đoạn văn, bài văn hay: (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Nghe đọc một số đoạn hoặc bài làm tốt của các bạn.

- Thảo luận để tìm ra cái hay của đoạn văn, bài văn trên.

Câu 4: Chọn một đoạn trong bài làm của em, viết lại theo cách khác hay hơn. (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự làm.