Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Cửa sông

Câu 1: Nhớ - viết: Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất... đến hết). (trang 89 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Viết và trình bày đúng chính tả

- Chú ý những chữ cần viết hoa, các dấu câu.

Câu 2: Tìm các tên riêng trong những đoạn trích và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào. (trang 89 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Các tên riêng trong đoạn trích:

Tên người: Cri-xtô-phô-rô Cô-lôm-bô, A-mê-ri-gô Ve-xpu-xi, Ét-môn Hin-la-ri, Ten-sing, No-rơ-gay.

Tên địa lí: I-ta-li-a, Lo-ren, A-mê-ri-ca, E-vơ-ret, Hi-ma-lay-a, Niu Di-lân.

Giải thích cách viết: Viết hoa chữ cái đầu của một bộ phận tạo thành tên riêng đó.

Các tiếng trong một bộ phận của tên riêng được ngăn cách bằng dáu gạch nối.

Tên địa lí: Mĩ, Ấn Độ, Pháp.

Giải thích các viết: Viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. (Viết hoa chữ cái đầu của mỗi chữ), vì đây là tên riêng nước ngoài nhưng được phiên âm theo âm Hán Việt.