Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Câu 1: Chữa bài (trang 116 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a) Đọc lại bài làm :

- Đọc lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) trong bài.

- Đọc những chỗ mắc lỗi, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi.

- Tự đánh giá bài làm của em. Gợi ý :

+ Bài làm cùa em đã có mỏ bài, kết bài chưa ? Em đã mở bài, kết bài theo kiểu nào ?

+ Em dùng từ, đặt câu, viết chính tả đúng chưa ?

+ Các chi tiết trong bài của em đã chính xác chưa ?

+ Bài làm của em đã có hình ảnh so sánh chưa ? Cách so sánh của em có gì hay ?

+ Bài làm của em có dùng phép nhân hoá không ? Phép nhân hoá em sử dụng có gì hay ?

b) Chữa lỗi trong bài làm :

- Chữa lại các từ, câu sai.

- Chữa lại những chi tiết chưa chính xác.

- Viết thêm những nội dung còn thiếu.

Câu 2: Chọn một đoạn trong bài làm của em viết lại theo cách khác hay hơn. Các đoạn có thể viết lại là : (trang 116 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Đoạn mở bài (hoặc kết bài) theo kiểu khác với đoạn mở bài (kết bài) em đã viết.

- Đoạn tả các bộ phận cây cối có sử dụng phép so sánh hoặc nhân hoá.