Soạn bài: Tập đọc: Thầy cúng đi viện

Nội dung chính

Câu chuyện nói về sự thay đổi trong nhận thức của người dân tộc. Trước đây ai có bệnh, thầy cúng Ún luôn đi cúng ma để đuổi bệnh cho mọi người. Khi cụ bị bệnh, phải tới bệnh viện mổ mới khỏi. Từ đó cụ bỏ nghề thầy cúng, khuyên mọi người đi chữa bệnh một cách khoa học.

Câu 1: Cụ Ún làm nghề gì? (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Cụ Ún làm nghề thầy cúng đuổi tà ma cho người bệnh.

Câu 2: Khi mắc bệnh, cụ đã tự chữa bằng cách nào? Chọn ý đúng để trả lời: (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

a) Tự mình cúng đuổi tà ma.

b) Mời học trò đến cúng đuổi tà ma.

c) Mời bác sĩ đến khám chữa bệnh.

Trả lời:

b) Mời học trò đến cúng đuổi tà ma.

Câu 3: Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trôn bệnh viện về nhà? (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Cụ Ún sợ mổ và không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.

Câu 4: Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh? Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào? (trang 159 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Cụ Ún khỏi bệnh nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận ra. Cụ tin tưởng chỉ có thầy thuốc mới chữa khỏi bệnh.