Soạn bài: Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

Nội dung chính

Chuyện về Buôn Chư Lênh đón cô giáo đến mở trường học bằng sự yêu quý, trân trọng, dành cho cô nghi thức trang trọng nhất, theo những tục của buôn làng. Cô giáo viết chữ Bác Hồ lên giấy, mọi người đều xúc động.

Câu 1: Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì? (trang 145 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Cô giáo Y Hoa đến buôn chư lênh để mở trường, dạy cho buôn làng, con em buôn làng học chữ.

Câu 2: Người dân Chư Lênh đón tiêp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào? (trang 145 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Người dân Chư Lênh đón tiếp cô giáo rất trang trọng và cũng rất thân tình. Cụ thể là: Cả buôn làng đến chật ních cả sân, quần áo như đi dự hội. Họ trải những tấm lông thú từ đầu cầu thang đến cửa bếp giữa nhà sàn cho cô giáo đi. Già làng đứng ở giữa sàn nhà đón cô giáo, trao cho cô giáo một con giao để chém một nhát vào cây cột, thực hiện một lời thề để trở thành là người của buôn theo nghi lễ của buôn làng.

Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý "cái chữ"? (trang 145 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Đó là những chi tiết: - Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem "cái chữ". - Mọi người im phăng phắc theo dõi Y Hoa viết chữ. - Khi Y Hoa viết xong, mọi người đều đồng thanh reo hò.

Câu 4: Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên điều gì? (trang 145 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo, với cái chữ nói lên: nguyện vọng tha thiết muốn học chữ để hiểu biết hơn, thoát khỏi cái dốt, cái lạc hậu. Có được cái chữ sẽ mỏ mang được trí tuệ, tiếp nhận được khoa học kĩ thuật, nhờ đó mà thoát được cái nghèo, cái lạc hậu, buôn làng được ấm no, hạnh phúc.