Soạn bài: Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 1

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 173 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Đọc lại các bài tập và học thuộc các bài ở học kì 1

Khi đọc: Chú ý giọng đọc phù hợp với bài đọc; nhịp điệu nhanh, chậm khác nhau và ngắt giọng cho đúng nội dung câu văn, đoạn văn.

Câu 2: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh. (trang 173 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Câu 3: Giả sử em là bạn của nhân vật bạn nhỏ (truyện Người gác rừng tí hon), em hãy nêu nhận xét về bạn nhỏ và tìm dẫn chứng minh họa cho nhận xét của em. (trang 173 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Nhân vật bạn nhỏ chính là một người có ý thức bảo vệ rừng xanh. Bạn đã dùng trí thông minh và lòng dũng cảm để ngăn chặn ngay hành động của những kẻ vô ý thức và độc ác, những kẻ phá hoại rừng xanh. Bạn nhỏ xứng đáng với lời khen "là chàng gác rừng dũng cảm".