Soạn bài: Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

Nội dung chính

Câu chuyện về tên sĩ quan Đức với một ông lão người Pháp. Ông bình thản, gan dạ đối đầu tên sĩ quan, không nói tiếng Đức. Ông châm biếm sự độc ác của quân phát xít khi nói về nhà văn Si-le, người Đức nhưng là nhà văn vĩ đại, đấu tranh cho hòa bình và quyền con người.

Câu 1: Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ người Pháp? (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Tên sĩ quan Đức bực tức với ông cụ vì hắn nghe tiếng chào lạnh lùng của ông. Khi nhận ra ông cụ rất thành thạo tiếng Đức mà không đáp lại bằng tiếng Đức hắn càng tỏ vẻ bực tức hơn.

Câu 2: Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người Pháp đánh giá thế nào? (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Ông cụ người Pháp đánh giá nhà văn Đức Si-le là một nhà văn quốc tế. Một nhà văn mà tác phẩm được toàn thế giới yêu thích, tên tuổi được cả nhân loại biết đến và kính trọng.

Câu 3: Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào? (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Ông cụ căm ghét bọn phát xít Đức nhưng lại đọc thành thạo truyện của nhà văn Đức.

Câu 4: Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý gì? (trang 59 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Lời đáp của ông cụ ở cuối truyện ngụ ý ám chỉ bọn phát xít là bọn xâm lược chuyên cướp bóc.