Soạn bài: Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Câu 1: Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp. (trang 53 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh nghe cô giáo nhận xét về bài làm của mình và các bạn.

Câu 2: Chữa bài : (trang 53 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a) Tham gia chữa lỗi chung cùng cả lớp theo hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo) : lỗi về bố cục bài, lỗi về ý, lỗi đặt câu, lỗi dùng từ, lỗi chính tả,…

b) Đọc lại bài làm của mình (chú ý đọc kĩ những phần cô giáo ( thầy giáo) khen, chê).

c) Tự chữa bài làm của mình :

- Tự chữa lỗi trong bài làm theo yêu cầu của cô giáo (thầy giáo).

- Trao đổi bài với bạn để kiểm tra kết quả chữa lỗi.

Câu 3: Đọc tham khảo các bài văn hay được cô giáo (thầy giáo) khen (trang 53 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học tập và rút kinh nghiệm cho bản thân.