Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Chợ Tết

Câu 1: Nhớ - viết bài "Chợ Tết" (từ "Dải mây trắng... ngộ nghĩnh đuôi theo sau"). (trang 44 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đọc thuộc đoạn thơ "Chợ Tết" rồi tự viết lại 11 dòng thơ theo quy định của bài chính tả.

Câu 2: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 44). (trang 44 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em đọc mẩu chuyện và dựa vào các yếu tố gợi ý đã cho, tìm từ để điền sao cho từ đó kết hợp được với từ đứng trước (hoặc sau) thích hợp với ý diễn đạt của câu là được. Em điền như sau: "... họa sĩ... nước Đức... sung sướng... không hiểu sao... bức tranh... bức tranh".