Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 1: Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây (trang 161 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời: