Tiếng Việt lớp 4 Tập đọc: Ăn "mầm đá"

Nội dung chính

Câu chuyện kể về Trạng Quỳnh, người nổi tiếng thông minh, mưu mẹo và hài hước. Trạng đã dùng những cách hài hước để răn dạy vua. Khi vua chán của ngon, thấy ăn không ngon miệng, trong khi dân chúng còn khó khăn, vậy nên Trạng đã bày trò mời vua ăn "mầm đá", rồi lại cho vua ăn tương, bằng một cách chơi chữ hài hước.

Câu 1: Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá" (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Chúa Trịnh muốn ăn "mầm đá" vì Chúa đã chán các món cao lương mĩ vị quen thuộc, muốn tìm một món ăn mới lạ.

Câu 2: Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa như thế nào? (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như sau: Lấy đá đem về ninh và đem một lọ tương thật ngon đem vào phủ Chúa. Chúa đòi ăn "mầm đá" nhưng Trạng bảo chưa chín. Cuối cùng khi thấy Chúa đã đói mèm, Trạng mới dọn cơm tương cho Chúa ăn tạm

Câu 3: Cuối cùng, chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Cuối cùng, Chúa không được ăn "mầm đá" vì món này ninh mãi vẫn chưa nhừ!

Câu 4: Vì sao chúa ấn tượng vẫn thấy ngon miệng? (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng vì lúc đó đã quá đói.

Câu 5: Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh (trang 158 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Nhận xét Trạng Quỳnh là một người rất thông minh, nhanh trí, có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống. Trạng Quỳnh hay trêu chọc chúa nhưng chúa vần không thể trị tội ông vì ông luôn biện bạch rành rẽ, hợp lí khó mà bắt bẻ được.