Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Nói ngược

Câu 1: Nghe - viết bài "Nói ngược" (SGK TV4 tập 2 trang 154). (trang 154 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Bạn đọc, em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 155). (trang 155 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em chọn các tiếng sau: VÌ SAO NGƯỜI TA BỊ NGƯỜI KHÁC CÙ ? "Để giải đáp... tham gia... và dùng... theo dõi... bộ não... kêt quả... bộ não... bộ não... không thể...".