Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): "Chuyện cổ tích về loài người"

Câu 1: Nhớ - viết bài "Chuyện cổ tích về loài người" (trang 22 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Học thuộc đoạn thơ đã cho. Nhớ và viết lại đúng các câu, chữ trong văn bản và các dấu câu có trong đoạn thơ

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 22 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống khổ thơ đã cho ( SGK TV4 tập 2 trang 22) "r d hay gi"

Mưa giăng trên đồng

Uốn mềm ngọn lửa

Hoa xoan theo gió

Rải tím mặt đường

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu "hỏi hay ngã" (SGK TV4 tập 2 trang 23)

"Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp hoa giấy rải kín mặt nhưng chỉ cần có một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất

Câu 3: Chọn những tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 43) (trang 23 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Cây mai tứ quý

...dáng thanh...thu dần...một điểm...rắn chắc...vàng thẫm...cánh dài...rực rỡ...cần mẫn.