Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Câu 1: Tóm tắt các tin sau bằng một hoặc hai câu: (trang 109 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Tóm tắt bản tin a: Khách du lịch nào muốn có một chỗ nghỉ đặc biệt khác thường thì hãy đến Vét-te-rát, Thụy Điển thuê một khách sạn chỉ có một phòng nghỉ treo trên cây sồi cao 13 mét (có dây kéo lên), với giá hơn sáu triệu đồng một ngày đêm.

- Tóm tắt bản tin b: Nhằm thỏa mãn những người đi du lịch muốn dắt theo vài con vật thân thiết, ở Pháp vừa có một khu cư xá đầu tiên dành cho các vị khách bốn chân.

Câu 2: Đặt tên cho hai bản tin trên: (trang 109 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

- Bản a: Khách sạn đặc biệt nhất thế giới.

- Bản b: Khu cư xá đón nhận cả người và súc vật.