Soạn bài: Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Câu 1: Viết tên em và địa chỉ gia đình (trang 68 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Trần Thị Tú, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Câu 2: Viết tên một số xã ( phường, thị trấn) ở huyện ( quận, thị xã, thành phố) của em (trang 68 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

- Phường Phú Khương, thị xã Bến Tre

- Xã An Thủy, huyện Lệ Thủy

- Thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch

Câu 3: Viết tên và tìm trên bản đồ: (trang 68 sgk Tiếng Việt 4)

a) Các quận huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em

b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em

Trả lời:

a) Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em

- Động Phong Nha tỉnh Quảng Bình

- Địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh