Soạn bài: Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Câu 1: Nghe viết " Dế Mèn bênh vực kẻ yếu " (từ " Một hôm … " đến "vẫn khỏe") (trang 5 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau

Câu 2: Điền vào chỗ trống đoạn văn, câu văn, câu thơ đã cho (trang 5 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) l hay n như sau:

"không ... lẫn chị ...nở nang ... béo lẫn ... chắc nịch. Đôi lông mày ... lòa xòa ... làm cho..."

b) an hay ang

- Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

- Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

- Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Câu 3: Giải các câu đố (trang 6 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n

Muốn tìm Nam, Bắc , Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

(là cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hay ang?

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(là hoa ban)