Soạn bài: Tiết 4

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (trang 175 sgk Tiếng Việt 4)

Bài này các em tự ôn luyện nhé.

Câu 2: Nghe-viết: Đôi que đan (trang 175 sgk Tiếng Việt 4)

Nghe viết theo lời đọc của cô giáo.