Soạn bài: Tiết 1

Câu 2: Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều (trang 174 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời: