Soạn bài: Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca

Nội dung chính

Chuyện nói về An-đrây-ca, em được mẹ sai đi mua thuốc cho ông vì ông bị khó thở. Em chạy đi nhưng lại mải chơi, đá bóng cùng các bạn một lúc rồi mới nhớ ra, đi mua thuốc. Em về thì ông đã mất, dù mẹ nói ông mất ngày khi em vừa ra khỏi nhà, nhưng em vẫn luôn hối hận cho tới khi đã lớn lên.

Câu 1: An – đrây –ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông? (trang 56 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Trên đường đi mua thuốc cho ông, An – đrây – ca gặp mấy đưa bạn đang chơi bóng rủ cậu chơi và cậu nhập cuộc

Câu 2: Chuyện gì đã xảy ra khi An – đrây – ca mang thuốc về nhà ? (trang 56 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà thi ông ngoại của cậu đã qua đời

Câu 3: An –đrây- ca tự dằn vặt mình như thế nào? (trang 56 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Cái chết của ông ngoại đã làm cho An – đrây-ca lúc nà cũng tự dằn vặt mình. Mặc dù được mẹ giải thích, an ủi rằng cái chết của ông ngoại do tuổi già sức yếu không liên quan gì đến hành động ham vui của cậu. Tuy thế, cậu vẫn tự cho mình là có lỗi trong chuyện này. Rồi mãi sau này khi lớn lên cậu vẫn nghĩ thế

Câu 4: Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé như thế nào? (trang 56 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé rất hiếu thảo, thương ông, trung thực và không bao giờ tha thứ cho hành động lỗi lầm của mình