Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng

Câu 1: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống trong đoạn văn đã cho ( SGK TV4, tập 1 trang 62) (trang 62 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

...có lòng tự trọng...không tự kiêu...tư ti nhất...thấy tự tin...bạn nào tự ái...rất tự hào...

Câu 2: (trang 63 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Câu 3: Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trang 63 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Trung có nghĩa là ở giữa, gồm :

Trung bình, trung thu, trung tâm

b) Trung có nghĩa là một lòng một dạ

Trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung hậu

Câu 4: Đặt câu với một từ đã tìm được ở trên (trang 63 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Mấy bài kiểm tra vừa rồi cậu chỉ mới đạt điểm trung bình thôi, phải cố gắng lên mới được

b) Cô giáo thường nhắc nhở chúng em phải trung thực khi làm bài