Quảng cáo

Soạn bài: Chính tả: Những hạt thóc giống

Câu 1: Nghe - viết: Những hạt thóc giống (từ " Lúc ấy" đến "ông vua hiền minh" ) (trang 47 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Bạn đọc, em viết, em đọc bạn viết rồi kiểm tra cho nhau, phát hiện những lỗi mắc phải chữa lại cho đúng

Câu 2: Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh đoạn văn đã chó ( SGK TV4, tập 1 trang 47-48) (trang 48 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Đọc từng đoạn văn, đến chỗ bị bỏ trống suy nghĩ xem nội dung câu đó diễn đạt ý gì, dùng từ nào thì kết hợp được với các từ đứng trước, đứng sau từ tìm được thích hợp ( từ tìm được phải bắt đầu bằng "l hoặc n", vần "en hoặc eng") thì em điền vào chỗ trống. Lần lượt em điền như sau:

a) "...tìm lời giải ...Hưng nộp bài ...lần này ...làm em...lâu nay...lòng thanh thản ...làm bài"

b) "...người chen chân ...len qua ...leng keng ...áo len...màu đen...khen em ngoan"

Quảng cáo

Câu 3: Giải thích những câu đố sau ( SGK TV4, tập 1 trang 48) (trang 48 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

a) Dựa vào những yếu tố đã cho, kết hợp với quan sát thường ngày khi ngồi cạnh bờ ao, em sẽ thấy con vật có tên bắt đầu bằng "n"

- Đó chính là con "nòng nọc"

b) Em dựa vào hai yêu tố để tìm : con chim gì khi nó xuất hiện thì mùa xuân đến. Ten con chim ấy có vần en

- Đó chính là con chim én