Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Câu 1: Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào ? Chúng bổ sung ý nghĩa gì ? (trang 106 sgk Tiếng Việt 4)

- Trời ấm, lại pha lành lạnh. Tết sắp đến.

Tô Hoài

- Rặng đào đã trút hết lá.

Trả lời:

Trời ấm lại pha lành lạnh. Tết sắp đến:

Từ sắp bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ đến. Từ này cho biết sự việc sẽ diễn ra trong thời gian rất gần.

Rặng đào đã trút hết lá: Từ đã bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trút. Từ này cho biết sự việc đã hoàn tất rồi.

Câu 2: Em chọn từ nào trong ngoặc đơn ( đã, đang, sắp) để điền vào chỗ trống) (trang 106 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em điền như sau:

a)...ngô đã thành công...

b) Chào mào đã hót vườn na buổi chiều...

Hết hè cháu vẫn đang xa.

Chào mào vẫn hót. Mùa na sắp tàn.

Câu 3: Trong truyện vui " Đãng trí" có nhiều từ chỉ thời gian dùng không đúng. Em hãy chữa lại cho đúng (trang 107 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Một nhà bác học đang làm việc trong phòng. Bông người phục vụ bước vào, nói nhỏ với ông:

- Thưa giáo sư có kẻ trộm lẻn vào thư viện nhà ngài.

Nhà bác học hỏi:

Nó đang đọc gì thế?