Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Câu 1: Nhớ - Viết 4 khổ thơ đầu của bài "Nếu chúng mình có phép lạ" (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Học thuộc lòng 4 khổ thơ rồi viết lại cho đúng

Câu 2: a) Điền vào chỗ trống s hay x ? (trang 105 sgk Tiếng Việt 4)

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã trong bài Ông Trạng Nồi (SGK trang 105-106)

Trả lời:

a) S hay x

- Trỏ lối sang mùa hè ; …đèn lồng nhỏ xíu

...sức nóng...sức sống...sóng quê hương

b) Dấu hỏi hay dấu ngã

....nổi tiếng ...đỗ trạng...ban thưởng...đỗi ngạc nhiên...chỉ xin...nồi nhỏ...thuở hàn vi...phải ôn thi...hỏi mượn...của nhà hàng/ xóm...dùng bữa...để đỗ đạt

Câu 3: Viết lại những câu cho đúng chính tả (SGK trang 106) (trang 106 sgk Tiếng Việt 4)

Trả lời:

Em viết lại như sau:

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

b) Xấu người đẹp nết.

c) Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

d) Trăng mờ còn tỏ hơn sao.

e) Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.