Đề bài: Viết một bức thư gửi cho một người bạn đã lâu không gặp kể về tình hình học tập của lớp. (Viết một bức thư cho một người bạn ở xa.)Viết một bức thư gửi cho một người bạn (mẫu 1)Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018    Lan Anh thân mến!    Kể từ ngày cậu theo gia đình vào Đà Lạt, chúng mình chưa gặp nhau. Hôm nay, tớ viết thư để hỏi thăm cậu và kể về tình hình học