Soạn bài: Tập đọc: Bản tin

Câu 1: Tóm tắt mỗi tin trong bài bằng một câu ngắn. (trang 87 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tóm tắt:

Nguyễn Thuý Hiền, Việt Nam, đoạt Huy chương vàng môn trường quyền nữ tại Giải vô địch thế giới về võ thuật.

Chú Trâu Vàng, tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Thái Hùng, được chọn làm biểu tượng của SEA GAMES 22 (2003).

Am-xtơ-rông lại đoạt giải vô địch Vòng đua nước Pháp.

Câu 2: Tấm gương của Nick nói lên điều gì về các nhà thể thao ? (trang 87 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tấm gương của Nick nói lên tinh thần lạc quan và ý chí phấn đấu vươn lên vượt qua bệnh tật hiểm nghèo để đạt tới đích vinh quang

Câu 3: Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết các tin gì ? (trang 87 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Ngoài tin thể thao, báo chí còn cho ta biết nhiều tin về các mặt hoạt động của xã hội loài người : tin thời sự, tin tức về kinh tế, về xây dựng, về văn hoá giáo dục, về đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tin tức về thiên tai, về thời tiết, về thuốc men, về thực phẩm, về khoa học .