Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Bàn tay cô giáo

Câu 1: Nghe – Viết : Bàn tay cô giáo (trang 29 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Câu 2: a) Điền tr hay ch ? (trang 29 sgk Tiếng Việt 3)

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trả lời:

Tri thức là những người chuyên làm các công việc trí óc như dạy học, chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học. Cùng với những người lao động chân tay… đội ngũ trí thức đang đem hết trí tuệ và sức lực của mình xây dựng non sông gấm vóc của chúng ta.

Trên đồng ruộng, trong nhà máy, trên lớp học hay trong bệnh viện, ở đâu, ta cũng gặp những trí thức đang lao động quên mình. Các kĩ sư nông nghiệp nghiên cứu giống lúa mới, kĩ thuật trồng trọi, chăn nuôi mới. Các kĩ sư cơ khí cùng công nhân sản xuất máy móc, ô tô. Các thầy giáo, cô giáo dạy ta trở thành người có ích cho xã hội. Các bác sĩ chữa bệnh cho dân.