Câu 1: Dựa theo nội dung của bài, chọn câu trả lời đúng (trang sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Câu 1. Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào ?

Trả lời : Chọn câu a : Tả cây gạo.

Câu 2. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào ?

Trả lời : Chọn câu c : vào hai mùa kế tiếp nhau.

Câu 3. Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ?

Trả lời: Chọn câu c : có ba hình ảnh so sánh.

Đó là các hình ảnh :

Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.

Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.

Câu 4. Những sự vật nào được nhân hoá ?

Trả lời . Chọn ý b : Chỉ có cây gạo và chim chóc được nhân hoá.

Câu 5. Trong câu "Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim", tác giả nhân hoá cây gạo bằng cách nào ?

Trả lời. Chọn ý a : Tả cây gạo bằng một từ chỉ hoạt động Của con người (gọi đến).