Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 140 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em tự ôn luyện theo giáo án của cô giáo.

Câu 2: Nghe - viết: Nghệ nhân Bát Tràng (trang 140 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của cô giáo.