Soạn bài: Tập đọc: Sự tích lẽ hội Chử Đồng Tử

Câu 1: Tìm những chi tiết cho thấy nhà Chử Đòng Tử rất nghèo ? (trang 66 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các chi tiết sau đây cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo: hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, Chử Đồng Tử thương cha nên đã quấn khố chôn cha, còn mình đành ở không.

Câu 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung diễn ra như thế nào ? (trang 66 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Cuộc gặp gỡ kì lạ Chử Đồng Tử và Tiên Dung diễn ra như sau : Một hôm Chử Đồng Tử đang mò cá dưới sông thì thấy có thuyền của công chúa Tiên Dung đi tới. Chàng hoảng hốt chạy tới khóm lau thưa trên bãi cát rồi nằm xuống lấy cát phủ kín người. Nào ngờ, công chúa Tiên Dung thấy cảnh sông đẹp, cho thuyền dừng lại rồi lên bờ sai quây màn ở chỗ khóm lau mà tắm. Nàng dội nước làm cát trôi đi, đế lộ ra một chàng trai khoẻ mạnh.

Câu 3: Vì sao công chúa Tiên Dung kết duyên cùng Chử Đồng Tử ? (trang 66 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Công chúa Tiên Dung quyết định kết duyên cùng Chử Đồng Tử vì nàng rất cảm động trước tình cảnh và tấm lòng hiếu thảo cua Chử Đồng Tử. Công chúa cho sự gặp gỡ này là do Trời sắp đặt.

Câu 4: Hai người giúp dân làm gì ? (trang 66 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chử Đồng Tử và Tiên Dung giúp dân làm nhiều việc lợi ích như dạy cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Sau này ông còn hiển linh giúp dân đánh giặc.

Câu 5: Nhân dân làm gì để tưởng nhớ ông ? (trang 66 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đề tưởng nhớ Chử Đồng Tử, nhân dân ở nhiều nơi bên bờ sông Hồng đã lập đền thờ ông và cứ đến mùa xuân lại tổ chức lễ hội.