Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Rước đèn ông sao

Câu 2: Tìm và viết tiếp vào vở (trang 72 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Tên các đồ vật, con vật:

Bắt đầu bằng r Bắt đầu bằng d Bắt đầu bằng gi
rổ, rá, rắn, rết,... dễ, dê, dùi, ... giường, giang, ...