Soạn bài: Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Câu 1: Đoạn thơ dưới tả các sự vật và các con vật nào ? Cách gọi và tả chúng có gì hay ? (trang 61 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Đoạn thơ này tả : lúa, tre, cò, gió và mặt trời.

Cách gọi, cách tả ở đây là dùng phép nhân hoá làm cho các sự vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu hơn.

Câu 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "vì sao " và gạch dưới các bộ phận đó. (trang 62 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b) Những chàng man gát rất bình tĩnh vì họ thường là người phi ngựa giỏi nhất.

c) Chị em Xô-phi quay về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

Câu 3: Dựa vào bài Hội vật, hãy trả lời câu hỏi : (trang 62 sgk Tiếng Việt 3)

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông ?

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt ?

c) Vì sao ông Ngũ mất đà chúi xuống ?

d) Vì sao Quắm Đen bị thua ?

Trả lời:

a) Người tứ xứ đổ về xem Hội Vật rất đông vì họ muốn xem mặt và xem tài của ông Cản Ngũ. Họ muốn chứng kiến một trận đấu hay.

b) Trận đấu lúc đầu có vẻ chán ngắt vì lúc này là chỉ có Quắm Đen là hùng hục lao vào keo vật còn ông Cản Ngũ vẫn rề rà, chậm chạp với vẻ lớ ngớ để dò xét đối phương, để tính mưu kế đưa đối phương vào thế vật hiểm hóc.

c) Ông Ngũ mất đà chúi xuống vì ông bị trượt chân.

d) Quắm Đen bị thua ông Cản Ngũ vì ông quá khoẻ lại có nhiều kinh nghiệm, mưu trí.