Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Hội vật

Câu 2: Tìm các từ (trang 60 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :

- Màu hơi trắng : trăng trắng

- Cùng nghĩa với siêng năng : chăm chỉ

- Đồ chơi có cánh quay được : chong chóng

b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có nghĩa như sau :

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh ... trong ngày : trực nhật, trực ban, trực phòng

Mùi rất thơm xộc vào mũi : thơm nức, thơm phức

- Quẳng đi : vứt bỏ.