Tiếng Việt lớp 3 Tập đọc: Hai Bà Trưng

Câu 1: Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta. (trang sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Giặc đã gây ra nhiều tội ác đối với ta. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người chết vì hổ báo, cá sấu, thuồng luồng...

Câu 2: Hai Bà Trưng có tài và có chí khí lớn như thế nào? (trang sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Hai Bà Trưng đều giỏi võ nghệ và có chí khí lớn quyết giành lại non sông.

Câu 3: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa? (trang sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Vì Hai Bà Trưng yêu nước, thương dân, căm thù quân giặc tàn bạo đã giết chết ông Thi Sách và gây bao tội ác với nhân dân.

Câu 4: Hãy tìm các chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa. (trang sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Khí thế của đoàn khởi nghĩa thể hiện qua các chi tiết: Hai Bà Trưng mặc giáp phục thật đẹp bước lên bành voi. Đoàn quân rùng rùng lên đường. Giáo, lao, cung, nỏ, rìu búa, khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của Hai Bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân.

Câu 5: Vì sao bao lâu nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng? (trang sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bao đời nay, nhân dân ta tôn kính và lập đền thờ Hai Bà Trưng vì hai bà là hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã lãnh đạo nhân dân chiến thắng quân ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho Tổ Quốc.