Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Hai Bà Trưng

Câu 1: Nghe - viết: Hai Bà Trưng (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết hoa chữ cái đầu

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) lành lặn

nao núng

lanh lảnh

b) đi biền biệt

thấy tiếng tiết

xanh biêng biếc

Câu 3: Thi tìm nhanh các từ ngữ (trang 7 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l: lung linh, lớn lao,...

Chứa tiếng bắt đầu bằng n: nôn nóng, nụ hoa, ...

b) Chứ tiếng có vần iết: thân thiết, quen biết, ...

Chứa tiếng có vần iêc: mắt biếc, hối tiếc, ...