In bài này
Bắc - Trung - Nam - Tuần 12

Soạn bài: Tập đọc: Nắng phương Nam

Câu 1: Uyên và các bạn đi đâu, vào dịp nào ? (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Uyên và các bạn đi chơi chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ vào dịp giáp Tết.

Câu 2: Nghe đọc thư Vân, các bạn ước mong điều gì ? (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Nghe đọc thư Vân, biết là ngoài Hà Nội cũng rất vui nhưng rất lạnh, các bạn mong ước gửi cho Vân một ít nắng phương Nam.

Câu 3: Phương nghĩ ra sáng kiến gì ? (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Phương nghĩ ra cách gửi cho Vân một cành mai.

Câu 4: Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân ? (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các bạn chọn cành hoa mai gửi ra Hà Nội làm quà Tết cho Vân vì ngoài Bắc chỉ có hoa đào, không có hoa mai và cũng vì cành mai có những bông hoa vàng chở nắng phương Nam sẽ đem đến cho Vân một niềm vui ấm áp.

Câu 5: Chọn thêm một tên khác cho truyện. (trang 95 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

– Gửi nắng ra Hà Nội.

– Cành mai chở nắng phương Nam.