Soạn bài: Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối. Đọc sổ liên lạc

Câu 1: Đọc lời các nhân vật trong tranh dưới đây. (trang 123 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

- Cho tớ mượn truyện với !

- Xin lỗi. Tớ chưa đọc xong.

- Thế thì tớ mượn sau vậy.

Câu 2: Nói lời đáp của em trong các trường hợp sau : (trang 123 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đáp lại lời từ chối với thái độ lịch sự, nhã nhặn.

Trả lời:

a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : “Truyện này tớ cũng đi mượn.”

- Xin lỗi ! Mình cứ nghĩ là của cậu.

- Xin lỗi ! Mình mượn sau vậy.

b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ. Bố bảo : “Con cần tự làm bài chứ !”

- Để con cố xem sao ! Nhưng đến chỗ khó quá bố hướng dẫn thêm cho con bố nhé !

c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo “Con ở nhà học bài đi !”

- Vâng ạ, lần sau con làm bài xong thì mẹ cho con đi theo nhé.

Câu 3: Đọc và nói lại nội dung một trang sổ liên lạc của em. (trang 123 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trong sổ liên lạc, khi nhận xét kết quả học tập kì I cho em, cô giáo sẽ ghi như sau :

* Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm lớp :

- Chăm, ngoan, có tinh thần xây dựng bài tốt.

- Học đều tất cả các môn.

- Rèn luyện thêm chữ viết.

* Ý kiến phụ huynh học sinh :

Kính mong cô luyện thêm nét chữ cho cháu.