Soạn bài: Tập đọc: Tiếng chổi tre

Bài đọc

 Tiếng chổi tre Những đêm hè Khi ve ve Đã ngủ Tôi lắng nghe Trên đường Trần Phú Tiếng chổi tre Xao xác Hàng me Tiếng chổi tre Đêm hè Quét rác... Những đêm đông Khi cơn giông Vừa tắt Tôi đứng trông Trên đường lặng ngắt Chị lao công Như sắt Như đồng Chị lao công Đêm đông Quét rác... Nhớ em nghe Tiếng chổi tre Chị quét Những đêm hè Đêm đông gió rét Tiếng chổi tre Sớm tối Đi về Giữ sạch lề Đẹp lối Em nghe !         TỐ HỮU 

- Xao xác : từ gợi tả chuỗi tiếng động nhẹ, phá vỡ cảnh yên tĩnh.

- Lao công : người làm các công việc vệ sinh, phục vụ,…

Nội dung bài: Chị lao công vất vả để giữ đường phố sạch đẹp. Chúng ta cần phải biết quý trọng và biết ơn chị.

Câu 1: Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau, chú ý vào cụm từ chỉ thời gian: Từ đầu... Khi cơn giông/ Vừa tắt.

Trả lời:

Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những đêm hè khi ve vừa ngủ và những đêm đông khi cơn giông vừa tắt.

Câu 2: Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công. (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau: Tôi đứng trông... Đêm đông/ Quét rác

Trả lời:

Những câu thơ ca ngợi chị lao công là:

Chị lao công

Như sắt

Như đồng

Câu 3: Nhà thơ muốn nói với em điều gì qua bài thơ ? (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Qua bài thơ, tác giả muốn nói : Phải biết thương yêu, kính trọng và biết ơn những người lao công vệ sinh đường phố. Nghề nào cũng đẹp, cũng vinh quang, miễn là ích nước lợi dân, làm đẹp cuộc sống.