Soạn bài: Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy

Câu 1: Xếp các từ dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa) : (trang 120 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) đẹp – xấu, ngắn – dài, nóng – lạnh, thấp – cao

b) lên – xuống, yêu – ghét, chê – khen

c) trời – đất, trên – dưới, ngày – đêm

Câu 2: Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi chỗ trống trong đoạn sau? (trang 120 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em đọc diễn cảm và ngắt hơi hợp lí để điền dấu chấm, dấu phẩy hoàn thành đoạn văn.

Trả lời:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia-rai hay Ê-đê, Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.