Soạn bài: Chính tả: Tiếng chổi tre

Câu 1: Nghe – viết : Tiếng chổi tre (từ Những đêm đông … đến hết.) (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

 Những đêm đông Khi cơn giông Vừa tắt Tôi đứng trông Trên đường lặng ngắt Chị lao công Như sắt Như đồng Chị lao công Đêm đông Quét rác...  Nhớ em nghe Tiếng chổi tre Chị quét Những đêm hè Đêm đông gió rét Tiếng chổi tre Sớm tối Đi về Giữ sạch lề Đẹp lối Em nghe! 

? Những chữ nào trong bài chỉnh tả phải viết hoa?

Trả lời:

Những chữ đứng đầu câu thơ phải viết hoa.

? Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở ?

Trả lời:

Nên viết mỗi dòng thơ từ ô thứ 3 trong vở.

Câu 2: Điền vào chỗ trống : (trang 122 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) l hay n ?

Trả lời:

- Một cây làm chẳng nên non

Ba chây chụm lại nên hòn núi cao.

Tục ngữ

- Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Tục ngữ

b) it hay ich ?

Trả lời:

Vườn nhà em trồng toàn mít. Mùa trái chín, mít lúc lỉu trên cây như đàn lợn con. Những chú chim chích tinh nghịch nhảy lích rích trong kẽ lá. Chị em tíu tít ra vườn. Ngồi ăn những múi mít đọng mật dưới gốc cây thật là thích.

Câu 3: Thi tìm nhanh các từ ngữ chứa tiếng : (trang 123 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Chỉ khác nhau ở âm đầu l hoặc n

Mẫu : bơi lặn — nặn tượng.

Trả lời:

nối tiếp - lối xóm, mười năm - mười lăm, nắm tay - lắm việc, lấm lét - cây nấm, xét nét - lấm lét, la hét - quả na, lô hàng - nô nức...

b) Chỉ khác nhau ở vần it hoặc ich.

Mẫu: thịt gà - thình thịch

Trả lời:

con nít – chật ních, rối rít – rúc rích, tắc tịt – tịch thu, tít mít – tích cóp,…