Soạn bài: Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

Bài đọc

Cây và hoa bên lăng Bác

Trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lăng Bác uy nghi mà gần gũi. Cây và hoa khắp miền đất nước về đây tụ hội, đâm chồi, phô sắc, tỏa ngát hương thơm.

Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một hàng quân danh dự đứng trang nghiêm. Hướng chính lăng, cạnh hàng dầu nước thẳng tắp, những đóa hoa ban đã nở lứa đầu.

Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.

Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.

Theo TẬP ĐỌC LỚP 4, 1977

- Uy nghi : trang nghiêm.

- Tụ hội : từ khắp nơi họp lại.

- Tam cấp : thềm nhà, lăng tẩm, … thường có ba bậc.

- Non sông gấm vóc : đất nước tươi đẹp.

- Tôn kính : hết sức kính trọng.

Nội dung bài: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp miền đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính của nhân dân ta đối với Bác.

Câu 1: Kể tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác. (trang 112 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc đoạn sau: Ngay thềm lăng... đã nở lứa đầu

Trả lời:

Tên những loài cây được trồng phía trước lăng Bác là : mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho hàng quân danh dự, cùng với đó là dàng cây dầu nước và hoa ban.

Câu 2: Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác. (trang 112 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em đọc đoạn sau và kể tên các loài hoa: Sau lăng... tỏa hương ngào ngạt

Trả lời:

Những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác là : đào Sơn La, sứ đỏ của Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu.

Câu 3: Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác ? (trang 112 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc câu cuối bài.

Trả lời:

Câu văn cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người đối với Bác : Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.