Soạn bài: Chính tả: Việt Nam có Bác

Câu 1: Nghe – viết : (trang 109 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

 Việt Nam có Bác Bác là non nước trời mây, Việt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơn.    Còn cao hơn đỉnh Trường Sơn,    Nghìn năm chung đúc tâm hồn ông cha. Điệu lục bát, khúc dân ca, Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam.               LÊ ANH XUÂN 

? Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

- Các tên riêng trong bài chính tả là: Việt Nam, Bác, Trường Sơn.

Câu 2: Điền vào chỗ trống d, r hay gi ? (trang 110 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên những chữ in đậm ?

Trả lời:

 Thăm nhà Bác Anh dắt em vào cõi Bác xưa Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa Có hồ nước lặng sôi tăm cá Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.  Có rào râm bụt đỏ hoa quê Như cổng nhà xưa Bác trở về Có bốn mùa rau tươi tốt lá Như những ngày cháo bẹ măng tre...  Nhà gác đơn sơ một góc vườn Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn. TỐ HỮU 

Câu 3: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống : (trang 110 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) rời hay dời ?

- Tàu rời ga.

- Sơn Tinh dời từng dãy núi đi.

giữ hay dữ ?

- Hổ là loài thú dữ.

- Bộ đội canh giữ biển trời.

b) lã hay lả ?

- Con cò bay lả bay la.

- Không uống nước lã.

võ hay vỏ ?

- Anh trai em tập võ.

- Vỏ cây sung xù xì.