Soạn bài: Chính tả: Cây và hoa bên lăng Bác

Câu 1: Nghe – viết : Cây và hoa bên lăng Bác (từ Sau lăng … đến tỏa hương ngào ngạt.) (trang 114 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Sau lăng, những cành đào Sơn La khỏe khoắn vươn lên, reo vui với nhành sứ đỏ của đồng bằng Nam Bộ. Trên bậc tam cấp, hoa dạ hương chưa đơm bông, nhưng hoa nhài trắng mịn, hoa mộc, hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.

? Tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính tả.

- Các tên riêng có trong bài chính tả : Sơn La, Nam Bộ.

Câu 2: Tìm các từ : (trang 114 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, dùng để thắp đèn, chạy máy,… : dầu

- Cất, giữ kín, không cho ai thấy hoặc biết : giấu

- (Quả, lá) rơi xuống đất : rụng

b) Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

- Cây nhỏ, thân mềm, làm thức ăn cho trâu, bò, ngựa : cỏ

- Đập nhẹ vào vật cứng cho kêu : gõ

- Vật dùng để quét nhà : chổi.