Soạn bài: Tập đọc: Cây dừa

Bài đọc

 Cây dừa Cây dừa xanh toả nhiều tàu, Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng. Thân dừa bạc phếch tháng năm, Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao, Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh. Ai mang nước ngọt, nước lành, Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa, Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo. Trời trong đầy tiếng rì rào, Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la, Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.             TRẦN ĐĂNG KHOA 

- Tỏa : từ một điểm chia ra các phía.

- Tàu (lá) : lá to, có cuống dài.

- Canh : trông giữ, bảo vệ.

- Đủng đỉnh : chậm rãi, tỏ ra không vội vã.

Nội dung bài: Bài thơ miêu tả cây dừa giống như con người luôn gắn bó với đất trời và thiên nhiên.

Câu 1: Các bộ phận của cây dừa (lá, ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì ? (trang 89 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc 4 câu thơ đầu và chỉ ra đặc điểm của mỗi bộ phân của cây dừa.

Trả lời:

Các bộ phận của cây được so sánh như sau :

- Lá dừa : như cánh tay dang ra đón gió, như chiếc lược chải vào mấy xanh.

- Ngọn dừa : như người gật đầu gọi trăng.

- Thân dừa : bạc phếch, đứng canh trời đất.

- Quả dừa : giống như đàn lợn con, như hũ rượu.

Câu 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào ? (trang 89 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy tìm những câu nhắc tới gió, trăng, mây, nắng, đàn cò, từ đó chỉ ra sự gắn bó của dừa với chúng.

Trả lời:

Cây dừa gắn bó với thiên nhiên như sau :

- Với gió : dang tay đón gió, gọi gió cùng múa reo.

- Với trăng : gật đầu gọi trăng.

- Với mây : là chiếc lược chải vào mây xanh.

- Với nắng : làm dịu nắng trưa.

- Với đàn cò : hát rì rào cho đàn có đánh nhịp bay vào bay ra.

Câu 3: Em thích những câu thơ nào ? Vì sao ? (trang 89 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy chọn câu thơ mình thích và nói rõ lí do.

Trả lời:

Em thích câu thơ :

"Đêm hè hoa nở cùng sao

Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh"

Câu thơ so sánh tàu dừa giống như chiếc lược, ngước mắt lên ta thấy chiếc lược đó đang chải vào tóc mây bồng bềnh, trông thật đẹp.