Soạn bài: Tập đọc: Bạn có biết?

Bài đọc

Bạn có biết ?

1. Cây lâu năm nhất2. Cây to nhất3. Cây cao nhất4. Cây gỗ thấp nhất5. Cây đoàn kết nhất

Theo LÊ QUANG LONG, NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Câu 1: Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới ? (trang 87 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Nhờ bài viết trên, em biết được cây nào sống lâu năm nhất, cây nào to nhất, cây gỗ nào thấp nhất và loài cây nào sống đoàn kết nhất.

Câu 2: Vì sao bài viết được đặt tên là Bạn có biết ? (trang 87 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

Bài viết được đặt tên là Bạn có biết ? vì đó là những thông tin lạ, thú vị, gây ngạc nhiên cho mọi người.

Câu 3: Hãy nói về cây cối ở làng, phố hay trường em : (trang 87 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Cây cao nhất.

b) Cây thấp nhất.

c) Cây to nhất.

Em hãy nói tên loài cây, chi tiết về chiều cao, bề rộng của cây.

- Đó là loài cây gì? Được trồng ở đâu?

- Chiều cao và bề rộng của cây như thế nào?

Trả lời:

Ở trường em, phượng là loài cây cao nhất. Ngọn cây vươn dài lên tới phòng học tầng 3. Gốc cây to bằng hai bạn nhỏ ôm.