Soạn bài: Chính tả: Kho báu

Câu 1: Nghe – viết : Kho báu (từ đầu đến trồng khoai, trồng cà.) (trang 85 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời . Đến vụ lúa, họ cấy lúa, gặt hái xong, lại trồng khoai, trồng cà.

Câu 2: Điền vào chỗ trống ua hay uơ ? (trang 85 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

- voi huơ vòi

- mùa màng

- thuở nhỏ

- chanh chua

Câu 3: Điền vào chỗ trống : (trang 85 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) l hay n ?

Ơn trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Ca dao

b) ên hay ênh ?

- Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra.

Câu đố

- Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

Tò vò ngồi khóc tỉ ti :

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?

Ca dao