Soạn bài: Chính tả: Cây dừa

Câu 1: Nghe – viết : Cây dừa (8 dòng thơ đầu). (trang 89 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

  Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu,  Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng.  Thân dừa bạc phếch tháng năm,  Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.  Đêm hè hoa nở cùng sao,  Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.    Ai mang nước ngọt, nước lành,  Ai đeo bao hũ rượu quanh cổ dừa.  

? Nhận xét về cách trình bày các dòng thơ.

- Cách trình bày các dòng thơ :

Đây là thể thơ lục bát. Dòng thứ nhất viết lùi 1 ô, dòng thứ hai viết sát lề.

Câu 2: Trả lời : (trang 89 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Hãy kể tên các loài cây bắt đầu bằng s hoặc x.

sắn, xà cừ, sấu, sim, sung, sen, si, súng, sâm, xả, xoan, xà nu, xương rồng,…

b) Tìm các tiếng có vần in hoặc inh, có nghĩa như sau :

- Số tiếp theo số 8 : chín

- (Quả) đã đến lúc ăn được : chín

- Nghe (hoặc ngửi) rất tinh, rất nhạy : thính

Câu 3: Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tố Hữu nhưng quên viết hoa nhiều tên riêng. Em hãy giúp bạn sửa lại cho đúng. (trang 89 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy phát hiện tên các địa danh của nước ta và viết hoa địa danh đó.

Trả lời:

Ta đi giữa ban ngày

Trên đường cái, ung dung ta bước.

Đường ta rộng thênh thang tám thước

Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên

Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên

Đường cách mạng, dài theo kháng chiến…