Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II (tiết 8)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Chơi ô chữ (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

a) Có thể điền từ nào vào các ô trống theo hàng ngang ?

- Dòng 1: Người cưới công chúa Mị Nương ( có 7 chữ cái).

- Dòng 2: Mùa rét (lạnh) (có 4 chữ cái).

- Dòng 3: Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo,… (có 7 chữ cái).

- Dòng 4: Ngày tết của thiếu nhi có trăng đẹp (có 8 chữ cái).

- Dòng 5: Nơi chứa sách, báo cho mọi người đọc (có 7 chữ cái).

- Dòng 6: Con vật đi lạch bạch, lạch bạch (có 3 chữ cái).

- Dòng 7: Trái nghĩa với dữ (có 4 chữ cái bắt đầu bằng chữ H)

- Dòng 8: Tên con sông đẹp ở thành phố Huế (có 9 chữ cái).

Trả lời:

b) Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc: SÔNG TIỀN