Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II (tiết 7)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?” (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy tìm bộ phận chỉ nguyên nhân trong câu.

Trả lời:

a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm: (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Bộ phận in đậm trong câu chỉ nguyên nhân. Em hãy sử dụng câu hỏi vì sao? để hỏi.

Trả lời:

a) Bông cúc héo lả đi vì thương xót sơn ca.

- Vì sao bông cúc lại héo lả đi ?

b) Vì mải chơi, đến mùa đông, ve không có gì ăn.

- Vì sao đến mùa đông, ve không có gì ăn ?

Câu 4: Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau : (trang 79 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em đáp lại lời đồng ý với thái độ vui mừng, lễ phép (với người lớn tuổi).

Trả lời:

a) Cô (hoặc thầy) hiệu trưởng nhận lời đến dự liên hoan văn nghệ với lớp em.

- Em cảm ơn cô. Lớp em sẽ rất vui khi cô tới dự ạ.

b) Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm đồng ý cho lớp em đi thăm viện bảo tàng.

- Ôi ! Thích quá. Chúng em cảm ơn cô ạ.

c) Mẹ đồng ý cho em đi chơi xa cùng mẹ.

- Vui quá ! Con cảm ơn mẹ nhiều ạ.