Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II (tiết 2)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Trò chơi mở rộng vốn từ về bốn mùa (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 3: Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu. (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đọc kĩ đoạn văn, ngắt hơi đúng để điền dấu chấm. Sau mỗi dấu chấm chú ý viết hoa.

Trả lời:

Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.