Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II (tiết 1)

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu 2: Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?” (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Câu hỏi Khi nào? dùng để hỏi về thời gian

Trả lời:

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

b. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.

Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm : (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Trả lời:

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

- Dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng khi nào ?

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

- Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ?

Câu 4: Nói lời đáp lại của em : (trang 77 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2)

Em hãy đáp lại lời cảm ơn với thái độ lịch sự, lễ phép và khiêm tốn.

Trả lời:

a) Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm việc tốt cho bạn.

- Không có gì đâu.

b) Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ.

- Dạ không có gì đâu cụ ạ.

c) Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác một lúc.

- Dạ không có gì đâu bác ạ.